Alastrué Psicòlegs

  • ALASTRUÉ PSICÒLEGS
  • Barcelona 77, 1r B
  • MANRESA (Barcelona)
  • M. info@alastruepsicolegs.com
  • T. 93 875 05 53
  • F. 93 875 05 53
Comparteix la nostra web

Especialitats

Després de 10 anys treballant per a desenvolupar el millor grup de professionals en les seves disciplines, neix al 2010 l’Equip d’Intervenció Multidisciplinar Pere Alastrué, format per especialistes en Psicologia, Logopèdia, Osteopatia i Fisioteràpia, Psiquiatria, Pedagogia i Dietètica.

Psicologia

Oferim serveis pensats per prevenir, diagnosticar i intervenir en aquells casos que resulti necessari, des d’un enfocament pràctic i útil que aporti solucions a les vostres demandes.

Logopèdia

Realitzem diagnòstics i intervencions terapèutiques individualitzades adequades a cada nen o adult per així poder donar solució a les vostres necessitats.

Osteopatia i
Fisioteràpia

La medicina osteopàtica busca tornar a establir l’equilibri del cos. És un procediment explorador i terapèutic manual considerant sempre la persona com una unitat funcional. Es treballa globalment, ja que les causes i el lloc de la dolença no son sempre les mateixes.

Psiquiatria

En el nostre centre es realitzen valoracions i diagnòstics per identificar els diferents trastorns de la infància i l’adolescència que puguin estar presents en els nens i joves, així com el tractament farmacològic dels casos que ho requereixin. 

Pedagogia

En aquest servei  disposem dels diferents recursos i estratègies per dur a terme plans d’intervenció i reeducacions de manera individualitzada tenint en compte les necessitats de cada nen o nena.

Nutrició Clínica

Si mengem bé el cos i la ment funcionen millor. El tractament nutricional és útil i necessari per ajudar a corregir els desequilibris bioquímics que hi ha darrera dels problemes de salut mental, les alteracions neurològiques, cognitives o els problemes de conducta.