Alastrué Psicòlegs

  • ALASTRUÉ PSICÒLEGS
  • Barcelona 77, 1r B
  • MANRESA (Barcelona)
  • M. info@alastruepsicolegs.com
  • T. 93 875 05 53
  • F. 93 875 05 53
Comparteix la nostra web

Idea

Idea neix de la necessitat de crear programes d'intervenció per a la persona amb Autisme que s'ajustin a les seves necessitats reals i que es facin en un entorn el màxim de quotidià possible.

Els nostres programes són dissenyats per un equip multicisciplinar (psicòlegs, logopedes, fisioterapeutes pediàtrics i psiquiatres infantils) i pretenen, com a objectiu principal, ajudar a la persona amb Autisme a integrar-se a la societat. Existeixen diversos programes, que s’aplicaran en funció de la demanda i de les característiques de cada cas particular.

Programa A

Avaluació per sospita d’Autisme

Aquest programa busca com a objectiu fer una avaluació exhaustiva, per així poder elaborar un diagnòstic acurat i dissenyar una intervenció adequada a cada persona.

Responsables: Pere Alastrué Pozo i Montse Escolà Gasulla

Programa B

Intervenció amb persones amb AUTISME i un grau d’afectació elevat

Aquest programa d’intervenció s’aplica a la persona que mostra un trastorn del desenvolupament greu i que el limita en algun aspecte cognitiu (retard mental, mutisme, funcions executives …). La intervenció es fa al domicili i altres entorns necessaris (escola, activitats quotidianes …) per fer funcionals tots els aprenentatges.

Responsables: Pere Alastrué Pozo i Montse Escolà Gasulla

Programa C

Intervenció amb persones amb AUTISME i un grau d’afectació lleu

Aquest programa d’intervenció s’aplica a la persona que mostra un trastorn del desenvolupament lleu i que no el limita en aspectes cognitius (CI límit o normal, dificultats qualitatives lleus en el llenguatge, funcions executives lleugerament afectades…). Aquest programa pot integrar una intervenció al domicili o al nostre centre.

Responsables: Pere Alastrué Pozo i Montse Escolà Gasulla