Alastrué Psicòlegs

 • ALASTRUÉ PSICÒLEGS
 • Barcelona 77, 1r B
 • MANRESA (Barcelona)
 • M. info@alastruepsicolegs.com
 • T. 93 875 05 53
 • F. 93 875 05 53
Comparteix la nostra web

Logopèdia

Oferim un servei de prevenció, avaluació, diagnòstic i intervenció de les diferents alteracions del llenguatge, la parla i la veu, així com també oferim assessorament a pares, mestres i altres professionals.

Logopèdia

En aquesta disciplina intervenim en casos de:

 1. Alteracions de la parla i llenguatge: retard simple de parla i llenguatge, trastorns del desenvolupament del llenguatge, dislàlies, disglòssies i disfèmies.
 2. Trastorns orofacials: respirador bucal, deglucions atípiques.
 3. Trastorns d’aprenentatge: dislèxies, disgrafies, disortografies i retards en l’adquisició de la lectoescriptura.
 4. Alteracions neurològiques: afàsies, disàrtries, apràxies.
 5. Alteracions de la veu.